Spring til indhold

Visbynet.dk

Projektgruppens materiale

Bilag til projektgruppen

Pylon tekst.docx

Multipladsen Visby – Tids- og finansieringsplan rev. jan 2023
Budget og finansiering marts 2023
Tidsplan april 2023
Arbejdsplan frivillige maj-juni 2023 (22.maj 10)

Dagsordener og referater fra Projektgruppemøder

Flisegruppen

 

Uniqa Group

Frivilligt arbejde

Kommunale tilladelser

Bevillinger

Dokumentation og regnskab

Aftaler vedr. drift

Diverse