Spring til indhold

Visbynet.dk

Projektgruppens materiale

Bilag til projektgruppen

Multipladsen Visby – Tids- og finansieringsplan rev. jan 2023

Dagsordener og referater fra Projektgruppemøder

Uniqa Group

Tilbud

Frivilligt arbejde

Kommunale tilladelser

Bevillinger

Dokumentation og regnskab

Aftaler vedr. drift

Diverse