Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Viden om lokalsamfund

Befolkningsudviklingen i Visby
Danmarks Statistik udgiver hvert år en statistik over befolkningsudviklingen i de enkelte sogne. Her er tallene for Visby Sogn pr. 31. december 2022.
Befolkningstal 5-års intervaller til 2023
Befolkningstal bevægelser til 1. januar 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsprojekt “Civilsamfundets betydning for lokal udvikling i landdistrikterne”
Syddansk Universitet – Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfundet – har i 2023 udgivet en rapport om “Borgeres bidrag og holdning til lokal udvikling i landdistrikterne”.
Rapporten er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelser blandt borgere i Assens, Skive, Vordingborg og Tønder kommuner. I Tønder Kommune indgår besvarelser fra lokalområderne Højer og Visby i rapporten. Tabellerne specifikt fra Tønder Kommune optræder på side 49-62 i rapporten.  SDU Tabelrapport Udvikling i landdistrikter, marts 2023. Selve spørgeskemaet er medtaget som bilag side 76-92.

Landdistrikternes Fællesråd
Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder for bedre vilkår i landdistrikterne. Landdistrikternes Fællesråds formål er at være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for landdistrikter.

Vidensbank med analyser og rapporter fra forkningsinstitutioner om udvikling i landdistrikterne