Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Kilder til information om vedvarende energi

Kilder til information om vindmøller og solenergi
og lokal indflydelse og forankring

Energistyrelsen om vindenergi
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi

Energistyrelsen om solenergi
https://ens.dk/ansvarsomraader/solenergi

Viden om Vind – Vindmøllefirmaernes hjemmeside:
https://videnomvind.dk/om-videnomvind/

Vindtved-møllernes informationshytte
https://videnomvind.dk/vindtved-moellerne-gaar-i-luften-med-undervisning/

Følg Vindtved- møllernes aktuelle produktion:
https://vindiskolen.dk/vindtved/#/

Nørrekær Enges Vindmølleforening
https://noerrekaersenge.dk/

Vindmøller ved Thorup Sletten
http://vindparkthorupsletten.dk/DK.aspx

Thyborøn- Harboøre Vindmøllelaug
http://www.roenland.dk/

Landdistrikternes Fællesråd
Anbefalinger om lokal medbestemmelse og økonomisk kompensation