Spring til indhold

Visbynet.dk

Kilder til information om vedvarende energi

Kilder til information om vindmøller og solenergi
og lokal indflydelse og forankring

Energistyrelsen om vindenergi
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi

Energistyrelsen om solenergi
https://ens.dk/ansvarsomraader/solenergi

Viden om Vind – Vindmøllefirmaernes hjemmeside:
https://videnomvind.dk/om-videnomvind/

Vindtved-møllernes informationshytte
https://videnomvind.dk/vindtved-moellerne-gaar-i-luften-med-undervisning/

Følg Vindtved- møllernes aktuelle produktion:
https://vindiskolen.dk/vindtved/#/

Nørrekær Enges Vindmølleforening
https://noerrekaersenge.dk/

Vindmøller ved Thorup Sletten
http://vindparkthorupsletten.dk/DK.aspx

Thyborøn- Harboøre Vindmøllelaug
http://www.roenland.dk/

Landdistrikternes Fællesråd
Anbefalinger om lokal medbestemmelse og økonomisk kompensation