Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Bike-station

På borgermødet 15. september 2022 blev nedsat en lille projektgruppe, der skal arbejde med etablering af en Bike-station ved Min Købmand. Gruppen består af:

  • Åge Madsen, aage-clara@mail.tele.dk, tlf. 53 35 76 20
  • Dennis Møller, supra@os.dk

Opsamling fra emnegruppen på borgermødet: Projektgruppe Bikestation (2)

Der er tale om et nyt emne, så der foreligger ikke materiale fra tidligere drøftelser. Bike-stationen tænkes placeret på gruspladsen ved Min Købmand, som ejes af Købmanden og anvendes som parkeringsplads og ladeplads for el-biler. Derfor skal gruppen dels have tilladelse af bestyrelsen for Min Købmand, dels koordinere arbejdet med Projektgruppen Bytorv ved Min Købmand.

Resultat

Projektgruppen har afsluttet sit arbejde i november 2022:

  • Der er indgået aftale med Min Købmand om etablering af Bike-station ved bygningens facade
  • Bike-stationen er opsat af Destination Sønderjylland efter ansøgning fra Projektgruppen.
  • Bike-stationen er registreret på hjemmesiden Destination Sønderjylland Bike Friends.
  • Destination Sønderjylland har ansvar for service de første to år, herefter skal service varetages lokalt. Efter fem år tilhører stationen lokalområdet. Åge Madsen, formand for Visby Cykelklub, er kontaktperson vedrørende fremtidigt vedligehold.
  • Bike-stationens etablering markeres i foråret 2023