Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Borgermøde LUP 2022 – 2023

November 2022: Lokal Udviklingsplan 2022-2023

Input til Lokal Udviklingsplan nr. 2 for perioden 2022-2023 blev drøftet på borgermøde 15. september 2022.

Dias fra borgermødet: Borgermøde 15. september 2022

Repræsentanter for de igangværende projektgrupper gav en status for arbejdet. Alle grupper ønsker at fortsætte. Grupperne efterlyser flere medlemmer:
Trafiksikkerhed v/Jens Nicolaisen
Visby Skole som Børnehus og Foreningshus v/Torben Paulsen
Modtagelse og integration af tilflyttere v/ Rita Jacobsen
Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested v/Lena Styrk og Alice Brun

Der blev nedsat fire projektgrupper på mødet:

  • Bikestation ved Min Købmand
  • Bytorv ved Min Købmand
  • Trosalta (huset i Visby Park)
  • Seniorboliger

Der blev udvalgt og drøftet yderligere to emner, som ikke førte til nedsættelse af projektgruppe:

  • Min Købmand – deltagere vil tage kontakt til bestyrelsen for Min Købmand for at drøfte, hvordan butikken kan støttes.
    Opsamling fra drøftelse i emnegruppen: Emnegruppe Min Købmand
  • Rekruttering og fastholdelse af frivillige – drøftet, men  ikke grundlag for etablering af projektgruppe.
    Opsamling fra drøftelse i emnegruppe: Emnegruppe Rekruttere frivillige

Fotos fra borgermødet: