Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Høybergvej 14 – fra grim ælling til smuk svane

Dette indlæg bliver jævnligt suppleret med nye billeder, så du kan følge den renovering af huset, som de nuværende ejere Kis og Peter Skrydstrup har igangsat.

Husene Høybergvej 16, 14 og 12, der ligger som perler på en snor, er helt specielle for Visby. Grundene er udstykket fra Præstegården i slutningen af 1700-tallet, hvorefter husene er opført angiveligt med nogle års mellemrum.
Visby Lokalråd har i 2022 udgivet fire dobbeltkort, hvoraf et har de smukke gamle huse som motiv. Kortene kan købes hos Min Købmand.

Du kan læse om fredningen  af Høybergvej 14 på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside HER

 

 

Foto taget 20. januar og 23. februar 2023

Fotos taget 21. december 2022

Udefra signalerer huset julehygge, men inden for er der fortsat gang i det grove arbejde, så det bliver ikke i år, huset kan danne ramme om en julemiddag.

Fotos taget 10. og 11. oktober 2022

Også langs bagsiden af huset er der nu lagt pigsten, havedøren er ny, og græsplænen er frisk og grøn. En varmepumpe pynter ikke, men den er nu en gang nødvendig i disse tider.

Fotos taget 11. august 2022

Foto taget 30. maj 2022

En ny fordør og lidt almindeligt vedligehold hist og pist, så præsenterer Høybergvej 14 sig igen fra sin bedste side. Bag facaden resterer endnu en del arbejde.

Fotos taget 22. maj 2022

Det er en kunst at lægge pigsten og fliser, så de matcher det gamle hus.

Fotos taget 3. februar 2022

Stenbunken foran huset er pigsten, der skal lægges i en stribe ind til soklen rundt om hele huset. Stråtaget har ingen tagrender, så det regnvand, der måtte komme, drypper ned på stenene. Indendørs har mureren renoveret et lille gavlvindue, han er i gang med skorstenen og pudsning af vægge i køkkenet.

Fotos taget 23. januar 2022

I en periode har vinduerne mod Høybergvej været lukket med isoleringsmateriale. Nu er de gamle vinduer sat i igen. Kravene til vinduerne er faktisk beskrevet i den lokalplan, der lige nu er i høring: vinduerne i Høybergvej 12,14 og 16 “skal udføres som sidehængte bondehusvinduer i træ med kitfalsede sprosser som oprindeligt”.
Baghaven er der ingen formelle krav til, men det er vist også bare at starte fra bunden af.

Fotos taget 15. december 2021 – før indvendig restaurering

En vandpøl foran huset afslørede efter udgravning, at vandrørene var klyttet sammen med blandt andet en stump jernrør med hul på grund af tæring. Mureren fortæller, at der under den afskallede puds ved indgangsdøren ses en række store søm i et stykke bindingsværk. Træværket over døren kan pilles i stykker, men så ødelægger man boet for diverse småkravl. Loftspladerne er fjernet i stor dele af huset, og høje mennesker behøver lige nu ikke at dukke hovedet for at færdes i huset. Indvendigt bærer huset præg af renoveringer fra forskellige tider, men heldigvis ser man også fortsat elementer af det smukke, gamle hus.

Fotos taget november – december 2021 – udskiftning af stråtag

Det tog Visby Vinduer & Døre og  tækkefirmaet få uger at fjerne det gamle stråtag og lægge et nyt, så huset igen vækker positiv opmærksomhed i bybilledet.

Fotos taget 20. december 2020 – huset er sikret med plastikoverdækning

Gamle fotos af husene Høybergvej 16-14-12