I Visby er der en del tilbagevendende arrangementer, du kan glæde dig til:

 • februar: fastelavnsfest og gudstjeneste i samarbejde mellem spejderne og kirken
 • april: affaldsindsamling, lokalt arrangeret af Visby Lokalråd
  Se mere på Naturfredningsforeningens hjemmeside Affaldsindsamlingen
 • Kristi Himmelfartsdag: traktortræk
  Se mere på Facebooksiden Visby Traktortræk
 • maj: Open Air i Visby Park arrangeret af Visby Idrætsforening
 • 23. juni: Sankt Hans fest i Visby gamle skole, hvor spejderne tænder bål
 • traktorringridning
 • august: Visby Byfest arrangeret af Idrætsforeningen, Brandværnet og Spejderne
 • oktober: BUSK gudstjeneste i samarbejde mellem spejderne og Visby Kirke