Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Huset Trosalta i Visby Park

På borgermødet 15. september 2022 blev nedsat en projektgruppe, der skal udarbejde forslag til renovering og fremtidig anvendelse af huset Trosalta i Visby Park – oprindeligt kaldet Pastor Møllers Have. Trosalta blev bygget af pastor Niels Møller og anvendt som bolig for ham og hustruen Christina efter hans afsked som præst i Visby.

Projektgruppen består af

  • Michael Jacobsen, e-mail: borgmark@live.dk
  • Allan Jensen, e-mail: dreskalle@gmail.com
  • ult. 2023 suppleret med støtte fra Lokalrådet, Alice Øvlisen Brun, e-mail: alice.brun@godmail.dk

Opsamling fra emnegruppens drøftelse på borgermødet: Projektgruppe Trosalta
Materiale fra tidligere drøftelser af en renovering af og fremtidig anvendelse af Trosalta: Inspiration til Projektgruppe Trosalt