Legeplads ved Sportspladsen

Legepladsen ved Visby Børnehus må bruges uden for børnehusets åbningstid

Spejderne har hængt gynger op ved diagonalstien i Hedegårdsskoven