Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Projekter omkring Visby

Nye projektansøgninger til behandling i 2023

I 3. ansøgningsrunde ult. 2022 modtog Tønder Kommune 30 ansøgninger (udover de 11, der tidligere er sendt videre til sagsbehandling),
hvoraf fire projekter er beliggende nær Visby:

Tidligere ansøgninger

Tønder Kommune besluttede 31. august 2022, at der skal iværksættes konkret sagsbehandling på følgende projekt:

Tønder Kommune besluttede samtidigt, at følgende projekter ikke sagsbehandles i første omgang:

Link til kort med indtegning af solcelleanlæg og vindmøller: Kort med sol og vind
Placeringerne stammer fra ansøgningerne og kan være ændret siden.

Visby Lokalråds idéhøringssvar indsendt 9. juli 2022: Idéhøringssvar – Visby Lokalråd

Borgermøde i Visby 22. juni 2022

Omkring 70 personer deltog i informationsmødet 22. juni om projekterne om opsætning af 9 vindmøller mellem Mollerup og Borg og etablering af et solcelleanlæg på 65 ha mellem Mollerup og Borg og et solcelleanlæg på 98 ha øst for Borg.
Projektholderne informerede generelt og om de konkrete projekter, og spørgelysten blandt deltagerne i mødet var stor.
Allan Dahl Larsen fra NRGi (vindmølleprojektet) fremsendte efter mødet en mail med opfordring til, at alle, der sidder tilbage med spørgsmål eller kommentarer, eller som ønsker at få en mere aktiv rolle, hvis der skal arbejdes videre med projektet, henvender sig til ham. Du kan finde Allans mail og diasoplægget fra NRGi/Nordic Energy Advice længere nede på siden.

Opfølgning på informationsmøde om vindmølle- og solcelleprojekter afholdt 22. juni 2022

Spørgsmål tilsendt oplægsholderne før mødet: Informationsmøde 22. juni – spørgsmål
Lokalrådets dias til mødet: Lokalrådets dias til Informationsmøde om sol og vind

Repræsentanter for NRGi, Nordic Energy Advice og Better Energy informerede om deres projekter med opsætning af vindmøller og etablering af solcelleanlæg mellem Mollerup og Borg.

Dias fra oplæg om vindmøller: NRGi NEA Borgermøde Visby-20220622

Opfølgning fra Allan Dahl Larsen, Nrgi:

Kære alle

Tak for at rigtig godt møde i går aftes i Visby forsamlingshus om vores forslag til et vindmølleprojekt nord for Visby.
Og tak for de mange gode og også for de kritiske spørgsmål.
Det var tydeligt, at vi manglede tid sammen til at gå mere i dybden.
Jeg håber dog, at vi lykkes med at informere jer, således at i bedre kan tage stilling jeres eventuelle høringssvar til Tønder Kommune i den aktuelle høring. 

Når høringsperioden er overstået, vil Tønder Kommune tage stilling til hvilke projekter der ønskes at arbejde videre med.
Skulle vores projekt være blandt de projekter der går videre, forestiller jeg mig, at jeg tager initiativ til et opfølgende dialogmøde/ workshop, hvor vi kan få mulighed for at gå meget mere i dybden med de forhold som i måtte have interesse i at få bedre belyst.
Jeg forestiller mig at vi på samme møde kunne få udpeget nogle repræsentanter blandt jer, som kunne have lyst til at søge indflydelse på og følge projektets videre udvikling.
Disse repræsentanter kunne så referere til lokalsamfundet for eksempel via en Facebook gruppe, så alle kan følge med i og kender til de beslutninger der træffes igennem sådan et planlægningsforløb.
Det er en model som jeg har positiv erfaring med fra andre projekter.

 I mellemtiden er i altid velkomne til at kontakte mig på alla@nrgi.dk og på mobil 22588300 

Med venlig hilsen
Allan Dahl Larsen
Senior Projektudvikler, NRGi Renewables

Daniel Leuchtmann fra Nordic Energy Advice (vindmølleprojektet) har sendt nedenstående links til lovgivning om vedvarende energi: 

Som lovet, kommer her links til de forskellige lovtekster, vejledninger, etc.:

 1. Loven om vedvarende energi: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1791

Herunder:

  1. Værditabsordning: § 6
  2. Salgsoption: § 6a
  3. Skattefri bonus: § 13
  4. Grøn Pulje: § 14
 1. Vejledningen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1791

Herunder

  1. Afstandskrav på 4 gange møllehøjde: Punkt 4.4.1
  2. Opstilling i et let opfatteligt geometrisk mønster: Punkt 4.2
  3. Støjgrænser og støjfølsom arealanvendelse (som vi antager, Borg falder under): Punkt 4.4.3
  4. Skyggekast: Punkt 4.4.2
 1. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/135

Herunder

  1. Støjgrænser: § 4

Jeg står meget gerne til rådighed for yderligere spørgsmål fra borgerne, og du er velkommen til at offentliggøre nedenstående kontaktinformationer på Visby lokalrådets publikationer vedr. mølleprojektet.

Venlig hilsen / Med venlig hilsen / Mit freundlichem Gruß
Daniel Leuchtmann
 dle@nordicenergyadvice.com   • Telefon: 40 44 83 68