Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Lokal fælles varmeløsning

Tønder Kommune har på kommunalbestyrelsesmødet 30. marts 2023, pkt. 12, vedtaget en varmeplan.
I varmeplanen er Visby defineret som et af de områder, der ikke kan få fjernvarme. I stedet anbefales en screening med henblik på en vurdering af muligheden for anden lokal fælles varmeløsning.

Tønder Kommunes møde 29. april 2023 om lokale fælles varmeløsninger
Alle lokalråd, foreninger m.v. var inviteret til et informationsmøde, der blev afholdt med ca. 40 deltagere, heraf 1 fra Visby Lokalråd.
Diasoplæg fra mødet: Varmemøde 29. marts 2023 – Tønder Kommunes oplæg

Screeninger af muligheden for lokale fælles varmeløsninger
Kommunen har købt konsulentfirmaet PlanEnergi til at lave en screening af mulighederne for fælles varmeanlæg i  lokalsamfund med mere end 50 bygninger beliggende højst 100 meter fra nærmeste nabo. Du kan se den samlede rapport her: PlanEnergi Screeninger Samlet.  Screeningen af Visby er beskrevet på side 32-33.
Rapporten konkluderer, at der er et meget begrænset potentiale for en fælles varmeløsning, da mange har individuelle opvarmningsformer, der ikke er baseret på gas eller olie. Men hvis der er lokal interesse for en fælles varmeløsning, bør mulighederne afsøges.
Rapporten tager ikke højde for muligheden for opkobling på et vedvarende energianlæg, som ifølge kommunens information på varmemødet vil kunne bedre økonomien betragteligt.

 

Hvis du er interesseret i de detaljerede tekniske forudsætninger for screeningens gennemførelse, kan du læse dem her:  Bilag D Forudsætningsnotat screening 2023-01-31.

Kontaktoplysninger Tønder Kommune, april 2023:

  • e-mail: varme@toender.dk
  • energiplanlægger Thomas Rasmus Breinbjerg Nielsen, e-mail: thorbnie@toender.dk, tlf.24 94 05 07