Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Politisk behandling af VE-projekter i Tønder Kommune

Idéhøringssvar indsendt af Visby Lokalråd til Tønder Kommune 9. juli 2022:
Idéhøringssvar – Visby Lokalråd

Tønder Kommune om vedvarende energi

Tønder Kommunes video på Facebook 3. juni 2022 om den administrative og politiske proces for vedvarende energiprojekter.

Ansøgninger om vindmølle- og solcelleanlæg behandles efter politiske principper, der er fastsat i september 2020 og marts 2022. Retningslinjerne er sammenskrevet i nyt dokument oktober 2022:

Procesplan – KVU 16. marts 2022

Forkortelser
KB = Kommunalbestyrelsen
KVU= Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget
ØK = Økonomiudvalget

8.november 2023 Pkt. 6 Idehøring for henholdsvis vindmøller, solceller og hybridanlæg

Høringssvar – ingen bemærkninger til solcelleprojekt ved Visby

5. oktober 2023 Pkt. 5 Retningslinjer for vedvarende energianlæg tilpasses statslige krav
12. juni 2023 Pkt. 2 Principbeslutning om vejledende afstemninger om VE-projekter

Stemmeberettigede: 18 år og stemmeret til kommunalvalg. To uger i forbindelse med høring.
Vindmøller: radius 2,5 km
Solceller: radius 1,250 km

KVU
10. maj 2023 Pkt. 2 Prioritering af nye VE-projekter til videre sagsbehandling
Visby Sogn: Der arbejdes videre med Visby Solpark ved Nørby.
KVU
11. april 2023 Pkt. 5 Allan Svendsen foreslår tillæg til VE-retningslinjer om slitage-nedfald fra vindmøller KVU
11. jan. 2023 Pkt. 5 Behandling af VE-ansøgninger

Oversigt over 30 nye ansøgninger. Tidsplan for videre behandling.

KVU
22. dec. 2022 Pkt. 3 Godkendelse af høringssvar til Ankestyrelsen vedr. mulig tilsynssag om VE-retningslinjer

Spørgsmålet om kommunens hjemmel til at prioritere vedvarende energiansøgninger, der bidrager til kommunal pulje.

KB
16. nov. 2022 Pkt. 16: Konstruktion af fonde eller lignende relateret til VE-projekter
BDO Modeller til borgerinddragelse og kommunal deltagelse i VE-projekter
Jura og kommunens økonomi.Økonomiudvalget besluttede at nedsætte en politisk arbejdsgruppe, der skal drøfte de forskellige modeller.
ØK
5. okt. 2022 KVU har fastsat retningslinjer for ansøgninger om solcelle- og vindmølleanlæg med ansøgningsfrist 15. december 2022.
Politiske retningslinjer for VE-anlæg, oktober 2022
Skabelon for ansøgninger om VE-projekter, oktober 2022
KVU
31. aug. 2022 Idehøring for henholdsvis solceller, vindmøller og hybridanlæg, pkt. 11 

Et flertal af Kommunalbestyrelsen godkendte KVU’s indstilling.

KB
17. aug. 2022 Idéhøring for henholdsvis vindmøller, solcelleanlæg og hybridanlæg (pkt. 9)
Høringssvar med forvaltningens bemærkninger
Høringssvarene er noteret i den rækkefølge, de er modtaget, så svarene omhandlende de tre projekter ved Visby-Borg står spredt rundt i det 294 sider lange dokument.Projektansøgernes supplerende bemærkninger

  • 11. Solceller ved Mollerup, side 43-47
  • 9. Solceller ved Borg, side 57-61
  • 5. Vindmøller ved Visby-Mollerup, side 62-65

KVU besluttede at indstille, at forvaltningen skal arbejde videre med projekt 5. Vindmøller ved Visby-Mollerup.

KVU
20. juni 2022 Orienteringsmøde om vindmølleprojekter: Idehøring vindmølleprojekter
Orienteringsmøde om solcelleprojekter:
Idehøring solcelleprojekter
KB
11. maj 2022 Tidsplan for idé- og foroffentlighedsfase KVU
6. april 2022 Videre proces for behandling af vedvarende energiansøgninger KVU
31. marts 2022 Behandling af vedvarende energi ansøgninger – opfølgning (pkt. 20) KB
16. marts 2022 Opfølgning på proces: Tilføjelser til guideline og opprioritering af vedvarende energi – projekter KVU
9. februar 2022 Orientering planlægning for vedvarende energianlæg KVU
12. januar 2022 Behandling af vedvarende energiansøgninger KVU
30. september 2020 Politisk guideline for vedvarende energi i Tønder Kommune KB