Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Borgermøde LUP 2022

Lokal Udviklingsplan for Visby, godkendt marts 2022

Lokal Udviklingsplan – Del 1, Udviklingsplan 2022, marts 2022

Lokal Udviklingsplan – Del 2, Procesbeskrivelse og idékatalog

Fotos fra borgermødet 10. februar 2022

Fire projektgrupper er i gang med at realisere udviklingsplanen
Der blev på borgermødet 10. februar 2022 nedsat fire projektgrupper. Kontakt gruppens tovholder, hvis du er interesseret i at komme med i gruppen.

QR-kode til denne PadletDu har mulighed for at sende grupperne yderligere inspiration eller kommentarer ved at lave et lille opslag på denne elektroniske opslagstavle: https://padlet.com/alicebrun/visbyudviklingsplan

 

Projektgruppe: Multibanen – et aktivt og uformelt mødested

Kim Spangsbjerg Rossen
Lena Styrk
Kis Gotthardsen Skrydstrup
Lau Møller
Peter Skrydstrup
og Signe

Projektgruppen samarbejder med Idrætsforeningen, der også er repræsenteret i gruppen.

Kontaktoplysninger:
Multibane – projektgruppe

Se særskilt side om Multipladsen.

 

Projektgruppe: Visby gamle skole – Børnehus og foreningshus

Rikke Højland Nielsen, tovholder
Else Jespersen
Torben Paulsen
Mogens H. Nielsen
Søren Hermann

Projektgruppen samarbejder med Skoleudvalget, der også er repræsenteret i gruppen.

Kontaktoplysninger:
Visby gamle skole – projektgruppe

Se særskilt side om Skolegruppen.


Projektgruppe: Modtagelse og integration af tilflyttere

Rita Jacobsen, Tovholder
Eva Bansø
Ilse Outzen
Anne Marie Baun

Kontaktoplysninger:
Projektgruppe Modtagelse af tilflyttere

Aktivitets- og tidsplan:
Modtagelse og integration af tilflyttere – Aktivitets- og tidsskema

Se særskilt side om Tilflyttergruppen


Projektgruppe: Trafiksikkerhed for bløde trafikanter

 

Thomas Mattesen, tovholder
Jens Nicolaisen
Arne Kruhl

Kontaktoplysninger:
Trafiksikkerhed projektgruppe

Aktivitets- og tidsplan, version 10.02.2022:
Trafiksikkerhed – aktivitets- og tidsplan

Materiale fra LUP-processen: Input til TRAFIKSIKKERHED

Se særskilt side om Trafiksikkerhed.

 

Materiale til borgermøde 10. februar 2022

Lokal Udviklingsplan – Del 1, Udviklingsplan 2022
Selve udviklingsplanen, der skal godkendes og formentlig justeres på borgermødet.
Den godkendte udviklingsplan sendes herefter til Tønder Kommune til orientering.

Lokal Udviklingsplan – Del 2, Procesbeskrivelse og idékatalog
Opsamling af alle de input, borgere har formuleret i forbindelse med “Spot på Visby”, interviews af foreninger og Borgermødet i oktober 2021.

Elektronisk opslagstavle til opsamling af idéer på mødet
https://padlet.com/alicebrun/visbyudviklingsplan

QR-kode til denne Padlet

 

 

 

Bosætningsstrategi Tønder Kommune 2021-2025
Tønder Kommunes første bosætningsstrategi godkendt på kommunalbestyrelsesmøde december 2021.

Materiale fra processen til de arbejdsgrupper, der skal nedsættes på borgermødet:

Skema til registrering af aktiviteter og tidsplan: Gantskema

Skema med projektgruppens sammensætning: Projektgruppesammensætning

Dias:  Borgermøde 10. februar 2022

Tidligere aktiviteter i kronologisk orden
Hen over årsskiftet 2020 – 2021 var der “Spot på Visby” som led i udarbejdelse af en Lokal Udviklingsplan for Visby. Vi kunne med skamler og indlæg på Facebooksiden “Os fra Visby” eller med mail til Visby Lokalråd give udtryk for, hvad vi sætter særlig pris i Visby, og hvilke ønsker vi har til forbedringer.

Kommentarerne fra “Os fra Visby” er samlet i en oversigt, som hænger på opslagstavlen ved Min Købmand. Du kan også se den her: Spot på Visby – Opsamling.
Visby Lokalråd – input til udviklingsplan omhandler under overskriften “Visby – et landsbyfællesskab med stærke rødder” blandt andet fremtidig brug af “Trosalta”.

I august – oktober måned 2021 har en repræsentant fra Lokalrådet deltaget i møder med henholdsvis Spejderne, Idrætsforeningen, Brandværnet, Forsamlingshuset, Børnehuset, Kultur- og Aktivitetscentret, Menighedsrådet og Skoleudvalget for brug af Visby gamle skole for at få deres input til en lokal udviklingsplan for Visby. Du kan finde opsamlingen fra disse møder her: Opsamling på foreningsmøder i Visby – endelig.

Alt dette er søgt samlet på en enkelt side med overskrifter på hovedtemaerne med underpunkter Borgermøde temaside farve PDF

28. oktober 2021 blev der afholdt borgermøde i Visby Forsamlingshus med deltagelse af omkring 100 børn, unge og voksne i alle aldre. Du kan se billeder fra borgermødet HER

I grupper sammensat på tværs af alder, køn og familier foregik der nogle meget engagerede drøftelser, og gruppernes tilbagemeldinger indgår i arbejdet med udarbejdelse af et konkret forslag til en Lokal UdviklingsPlan. Program for borgermødet: Borgermøde 28. oktober 2021

Jes Vagnby og Malene Dyrmose fra DemokraCity faciliterede processen med at kvalificere og prioritere idéerne og gøre idéerne mere handlingsparate.
– Styrkelse af Børn og Ungemiljø
– Styrkelse af aktiviteter og fællesskaber
– Styrkelse af Visby som en attraktiv og bæredygtig by.

Arbejdsmateriale til arbejdsgrupperne:

Jes og Malene udarbejdede herefter med udgangspunkt i de lokale aktiviteter suppleret med deres egne overvejelser og idéer et udkast til udviklingsplan: Udkast til udviklingsplan fra DemokraCity, som Lokalrådet har arbejdet videre med.