Der er nedsat to faste udvalg under Visby Lokalråd:

    • Parkudvalget
    • Udvalget for den tidligere Visby Skole

Parkudvalget består af Lokalrådets bestyrelse suppleret med personer med særlig interesse for Visby Park – Pastor Møllers Have.
Parkudvalget samarbejder med Tønder Kommune om vedligeholdelse og udvikling af parken.
Parkudvalget tilrettelægger arbejdsdage, hvor alle er velkomne til at give en hånd med, så parken kan forblive attraktiv.
Kontakt Arne Christensen med spørgsmål og forslag.

Udvalget for den tidligere Visby Skole består af repræsentanter fra Visby Idrætsforening, Visby Spejderne, Visby Frivillige Brandværn, Visby Børnehus og Visby Lokalråd.
Foreningerne vælger selv deres repræsentant til udvalget.
Tønder Kommune ejer bygningerne og grunden, og har indgået aftale med Visby Lokalråd om anvendelse og drift. Medlemmerne af udvalget repræsenterer de aktører, der aktuelt anvender bygningerne.
Udvalget drøfter spørgsmål af fælles interesse vedrørende brug af bygningerne og udenomsarealet.
Kontakt Else Jespersen eller din foreningsrepræsentant med spørgsmål og forslag.