Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Udvalget for brug af Visby gamle skole

Udvalget for den tidligere Visby Skole består af repræsentanter fra Visby Idrætsforening, Visby Spejderne, Visby Frivillige Brandværn, Visby Børnehus og Visby Lokalråd.
Foreningerne vælger selv deres repræsentant til udvalget.
Tønder Kommune ejer bygningerne og grunden, og har indgået aftale med Visby Lokalråd om anvendelse og drift. Medlemmerne af udvalget repræsenterer de aktører, der aktuelt anvender bygningerne.
Udvalget drøfter spørgsmål af fælles interesse vedrørende brug af bygningerne og udenomsarealet.
Kontakt Else Jespersen, telefon 24 85 83 03, eller din foreningsrepræsentant med spørgsmål og forslag.

Visby gamle skole