Spring til indhold

Visbynet.dk

Visby gamle skole – Børnehus og Foreningshus

Der blev nedsat en projektgruppe på borgermødet februar 2022.
På borgermødet 15. september 2022 tilkendegav gruppen, at man ønsker at fortsætte, men at projektgruppen går i dvale frem til starten af 2023, hvor den vil følge Tønder Kommunes budgetproces og prioritering af anlægsprojektet på Visby gamle skole.

Input fra LUP-processen:
Input til Visby gamle skole – Børnehus og foreningshus

Korrespondance mellem projektgruppen/Lokalrådet og Tønder Kommune om Visby gamle skole: