Spring til indhold

Visbynet.dk

Vedvarende energi

Informationsmøde om vindmølleprojekt udsættes

Det planlagte informationsmøde 26. april 2022 i Visby Forsamlingshus om vindmølleprojekt udsættes.
Klima- Vækst- og Udviklingsudvalget har besluttet, at for-offentlighedsfasen for de indkomne vedvarende energiprojekter indledes efter sommerferien. Informationsmødet udsættes, så det afvikles i for-offentlighedsfasen, hvor vi vil have opdaterede informationer til rådighed.

Projekter i Visby-området under behandling i Tønder Kommune

Ansøgning om opstilling af 9 vindmøller med en højde på 150 meter i Mollerup mellem Borg og Visby.
Vindmølleprojekt- ansøgning fra NRGi og Nordic Energy Advice

Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på 65 ha i Mollerup.
Ansøgning Solcelleprojekt ved Mollerup

Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på 98 ha ved Borg.
Ansøgning Solcelleprojekt ved Borg

 

Tønder Kommune om vedvarende energi

Ansøgninger om vindmølle- og solcelleanlæg behandles efter politiske principper, der er fastsat i september 2020:
Politisk guideline for vedvarende energi i Tønder Kommune, september 2020

Procesplan – KVU 16. marts 2022

Forkortelser
KB = Kommunalbestyrelsen
KVU= Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget

6. april 2022 Videre proces for behandling af vedvarende energiansøgninger KVU
31. marts 2022 Behandling af vedvarende energi ansøgninger – opfølgning (pkt. 20) KB
16. marts 2022 Opfølgning på proces: Tilføjelser til guideline og opprioritering af vedvarende energi – projekter KVU
9. februar 2022 Orientering planlægning for vedvarende energianlæg KVU
12. januar 2022 Behandling af vedvarende energiansøgninger KVU
30. september 2020 Politisk guideline for vedvarende energi i Tønder Kommune KB

Kilder til information om vindmøller og solenergi
og lokal indflydelse og forankring

Energistyrelsen om vindenergi
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi

Energistyrelsen om solenergi
https://ens.dk/ansvarsomraader/solenergi

Viden om Vind – Vindmøllefirmaernes hjemmeside:
https://videnomvind.dk/om-videnomvind/

Vindtved-møllernes informationshytte
https://videnomvind.dk/vindtved-moellerne-gaar-i-luften-med-undervisning/

Følg Vindtved- møllernes aktuelle produktion:
https://vindiskolen.dk/vindtved/#/

Nørrekær Enges Vindmølleforening
https://noerrekaersenge.dk/

Vindmøller ved Thorup Sletten
http://vindparkthorupsletten.dk/DK.aspx

Thyborøn- Harboøre Vindmøllelaug
http://www.roenland.dk/