Spring til indhold

Visbynet.dk

Vedvarende energi

Idéhøringssvar indsendt til Tønder Kommune 9. juni 2022:
Idéhøringssvar – Visby Lokalråd

 

Opfølgning på informationsmøde om vindmølle- og solcelleprojekter afholdt 22. juni 2022

Spørgsmål tilsendt oplægsholderne før mødet: Informationsmøde 22. juni – spørgsmål
Lokalrådets dias til mødet: Lokalrådets dias til Informationsmøde om sol og vind

Repræsentanter for NRGi, Nordic Energy Advice og Better Energy informerede om deres projekter med opsætning af vindmøller og etablering af solcelleanlæg mellem Mollerup og Borg.

Dias fra oplæg om vindmøller: NRGi NEA Borgermøde Visby-20220622

Opfølgning fra Allan Dahl Larsen, Nrgi:

Kære alle

Tak for at rigtig godt møde i går aftes i Visby forsamlingshus om vores forslag til et vindmølleprojekt nord for Visby.
Og tak for de mange gode og også for de kritiske spørgsmål.
Det var tydeligt, at vi manglede tid sammen til at gå mere i dybden.
Jeg håber dog, at vi lykkes med at informere jer, således at i bedre kan tage stilling jeres eventuelle høringssvar til Tønder Kommune i den aktuelle høring. 

Når høringsperioden er overstået, vil Tønder Kommune tage stilling til hvilke projekter der ønskes at arbejde videre med.
Skulle vores projekt være blandt de projekter der går videre, forestiller jeg mig, at jeg tager initiativ til et opfølgende dialogmøde/ workshop, hvor vi kan få mulighed for at gå meget mere i dybden med de forhold som i måtte have interesse i at få bedre belyst.
Jeg forestiller mig at vi på samme møde kunne få udpeget nogle repræsentanter blandt jer, som kunne have lyst til at søge indflydelse på og følge projektets videre udvikling.
Disse repræsentanter kunne så referere til lokalsamfundet for eksempel via en Facebook gruppe, så alle kan følge med i og kender til de beslutninger der træffes igennem sådan et planlægningsforløb.
Det er en model som jeg har positiv erfaring med fra andre projekter.

 I mellemtiden er i altid velkomne til at kontakte mig på alla@nrgi.dk og på mobil 22588300 

Med venlig hilsen
Allan Dahl Larsen
Senior Projektudvikler, NRGi Renewables

Daniel Leuchtmann fra Nordic Energy Advice (vindmølleprojektet) har sendt nedenstående links til lovgivning om vedvarende energi: 

Som lovet, kommer her links til de forskellige lovtekster, vejledninger, etc.:

 1. Loven om vedvarende energi: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1791

Herunder:

  1. Værditabsordning: § 6
  2. Salgsoption: § 6a
  3. Skattefri bonus: § 13
  4. Grøn Pulje: § 14
 1. Vejledningen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1791

Herunder

  1. Afstandskrav på 4 gange møllehøjde: Punkt 4.4.1
  2. Opstilling i et let opfatteligt geometrisk mønster: Punkt 4.2
  3. Støjgrænser og støjfølsom arealanvendelse (som vi antager, Borg falder under): Punkt 4.4.3
  4. Skyggekast: Punkt 4.4.2
 1. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/135

Herunder

  1. Støjgrænser: § 4

Jeg står meget gerne til rådighed for yderligere spørgsmål fra borgerne, og du er velkommen til at offentliggøre nedenstående kontaktinformationer på Visby lokalrådets publikationer vedr. mølleprojektet.

Venlig hilsen / Med venlig hilsen / Mit freundlichem Gruß
Daniel Leuchtmann
 dle@nordicenergyadvice.com   • Telefon: 40 44 83 68

 

Projekter i Visby-området under behandling i Tønder Kommune

Ansøgning om opstilling af 9 vindmøller med en højde på 150 meter i Mollerup mellem Borg og Visby.
Vindmølleprojekt- ansøgning fra NRGi og Nordic Energy Advice

Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på 65 ha i Mollerup.
Ansøgning Solcelleprojekt ved Mollerup

Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på 98 ha ved Borg.
Ansøgning Solcelleprojekt ved Borg

Link til kort med indtegning af solcelleanlæg og vindmøller: Kort med sol og vind
Placeringerne stammer fra ansøgningerne og kan være ændret siden.

Tønder Kommune om vedvarende energi

Tønder Kommunes video på Facebook 3. juni 2022 om den administrative og politiske proces for vedvarende energiprojekter.

Ansøgninger om vindmølle- og solcelleanlæg behandles efter politiske principper, der er fastsat i september 2020:
Politisk guideline for vedvarende energi i Tønder Kommune, september 2020

Procesplan – KVU 16. marts 2022

Forkortelser
KB = Kommunalbestyrelsen
KVU= Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget

17. aug. 2022 Idéhøring for henholdsvis vindmøller, solcelleanlæg og hybridanlæg (pkt. 9)

Høringssvar med forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene er noteret i den rækkefølge, de er modtaget, så svarene omhandlende de tre projekter ved Visby-Borg står spredt rundt i det 294 sider lange dokument.

Projektansøgernes supplerende bemærkninger

 • 11. Solceller ved Mollerup, side 43-47
 • 9. Solceller ved Borg, side 57-61
 • 5. Vindmøller ved Visby-Mollerup, side 62-65
KVU
20. juni 2022 Orienteringsmøde om vindmølleprojekter: Idehøring vindmølleprojekter
Orienteringsmøde om solcelleprojekter:
Idehøring solcelleprojekter
KB
11. maj 2022 Tidsplan for idé- og foroffentlighedsfase KVU
6. april 2022 Videre proces for behandling af vedvarende energiansøgninger KVU
31. marts 2022 Behandling af vedvarende energi ansøgninger – opfølgning (pkt. 20) KB
16. marts 2022 Opfølgning på proces: Tilføjelser til guideline og opprioritering af vedvarende energi – projekter KVU
9. februar 2022 Orientering planlægning for vedvarende energianlæg KVU
12. januar 2022 Behandling af vedvarende energiansøgninger KVU
30. september 2020 Politisk guideline for vedvarende energi i Tønder Kommune KB

Kilder til information om vindmøller og solenergi
og lokal indflydelse og forankring

Energistyrelsen om vindenergi
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi

Energistyrelsen om solenergi
https://ens.dk/ansvarsomraader/solenergi

Viden om Vind – Vindmøllefirmaernes hjemmeside:
https://videnomvind.dk/om-videnomvind/

Vindtved-møllernes informationshytte
https://videnomvind.dk/vindtved-moellerne-gaar-i-luften-med-undervisning/

Følg Vindtved- møllernes aktuelle produktion:
https://vindiskolen.dk/vindtved/#/

Nørrekær Enges Vindmølleforening
https://noerrekaersenge.dk/

Vindmøller ved Thorup Sletten
http://vindparkthorupsletten.dk/DK.aspx

Thyborøn- Harboøre Vindmøllelaug
http://www.roenland.dk/

Nyhedsbrev

Facebook feed