Spring til indhold

Visbynet.dk

Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested

Der blev nedsat en projektgruppe på borgermødet februar 2022.
Der er udarbejdet en tidsplan, som indebærer, at 2022 anvendes til at skaffe finansiering og kommunale tilladelser, og at Multipladsen etableres i løbet af 2023. Derfor oplyste projektgruppen på borgermødet 15. september 2022, at man ønsker at fortsætte. Gruppen efterlyser to nye medlemmer, som skal arbejde med henholdsvis indsamling af lokale midler og kontakten til entreprenør og leverandør af Multipladsen det kommende år.

Vi har indtil videre modtaget økonomisk støtte fra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af Multipladsen

Tidsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om processen

Link til dokument med tids-, aktivitets- og finansieringsplan:
Multipladsen Visby – Tids- og finansieringsplan aug. 2022

Link til materiale fra LUP-processen:
Input til MULTIBANE – et aktivt og uformelt mødested

Projektgruppen har i samarbejde med Visby Idrætsforening og med støtte fra Lokalrådet:

 • fået sparring på projektet fra forskellige afdelinger i Tønder Kommune.
  Multipladsen etableres på sportspladsen ud mod Krovej.
  Kommunens godkendelse af areal til Multipladsen,
 • udarbejdet forslag til etablering af “Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested” i samarbejde med Uniqa Group. Den samlede etableringsudgift er på næsten 2 mio. kr.
  Multipladsen – tegninger fra Uniqa
 • udarbejdet ansøgninger til en række puljer og fonde.
  Den lokale medfinansiering skal minimum svare til bevillingen fra LAG Haderslev- Tønder, dvs. at der skal indsamles yderligere mindst 70.000 kr.
  Seneste status for tilvejebragte midler:

 • formuleret et ansøgningsbrev til potentielle sponsorer: Multipladsen – sponsorbrev.
  Alle er velkomne til at bruge brevet, hvis man kender en person eller en virksomhed, der ønsker at give et bidrag.

 

Nyhedsbrev

Facebook feed