Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested

På borgermødet februar 2022 blev nedsat en projektgruppe, der skulle realisere ønsket om en Multiplads i Visby, og på borgermødet september 2022 besluttede gruppen at fortsætte sit arbejde.
Primo 2023 havde vi fået de kommunale tilladelser og hele finansieringen var tilvejebragt, så vi kunne igangsætte et projekt til over 2 mio. kr. I august 2023 kunne vi indvi “æ multiplads” i forbindelse med Visby Byfest.
Vi sender en stor tak til de mange store og små bidragsydere og til de mange frivillige, der har medvirket til, at projektet kunne realiseres.