Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested

På borgermødet februar 2022 blev nedsat en projektgruppe, der skal realisere ønsket om en Multiplads i Visby, og på borgermødet september 2022 besluttede gruppen at fortsætte sit arbejde.
Tidsplanen for arbejdet indebærer, at 2022 anvendes til at skaffe finansiering og kommunale tilladelser, og at Multipladsen etableres i løbet af 2023. Medio december er indsamlingsmålet nået. Etableringen kan dermed igangsættes efter planen, såfremt Tønder Kommune giver de påkrævede landzone- og byggetilladelser.

Vi har indtil videre modtaget økonomisk støtte fra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af Multipladsen

Tidsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om processen

Link til dokument med tids-, aktivitets- og finansieringsplan:
Multipladsen Visby – Tids- og finansieringsplan aug. 2022

Link til materiale fra LUP-processen:
Input til MULTIBANE – et aktivt og uformelt mødested

Projektgruppen har i samarbejde med Visby Idrætsforening og med støtte fra Lokalrådet:

 • fået sparring på projektet fra forskellige afdelinger i Tønder Kommune.
  Multipladsen etableres på sportspladsen ud mod Krovej.
  Kommunens godkendelse af areal til Multipladsen,
  Landzonetilladelse Multipladsen
  Byggetilladelse
 • udarbejdet forslag til etablering af “Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested” i samarbejde med Uniqa Group. Den samlede etableringsudgift er på omkring 2 mio. kr.
  Multipladsen – tegninger fra Uniqa
 • udarbejdet ansøgninger til en række puljer og fonde.
  Den lokale medfinansiering skal minimum svare til bevillingen fra LAG Haderslev- Tønder, og dette krav er opfyldt.
 • formuleret et ansøgningsbrev til potentielle sponsorer: Multipladsen – sponsorbrev.
  Alle er velkomne til at bruge brevet, hvis man kender en person eller en virksomhed, der ønsker at give et bidrag.