Spring til indhold

Visbynet.dk

Bæredygtighed

Visby Lokalråd vil gerne sætte fokus på bæredygtighed i vores område.
Det drejer sig både om at være med til at øge biodiversiteten og om vedvarende energi. Derfor vil vi indtænke bæredygtighed i vore aktiviteter, når det er relevant.