Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Trafiksikkerhed for gående og cyklister

Der blev nedsat en projektgruppe på borgermødet februar 2022. To af medlemmerne er trådt ud af arbejdsgruppen, så den januar 2023 alene består af Jens Nicolaisen som tovholder. Interesserer du dig for trafiksikkerhed i Visby og har du måske nogle konkrete forslag til forbedringer, er du mere end velkommen i “gruppen”. Henvend dig til Jens eller til Lokalrådet.

Trafiksikkerhedsgruppen mødtes 22. april 2022 med trafikplanlægger Sonja Svendsen og landdistriktskoordinator Karin Lorenzen Kjærgaard for at informere om og drøfte de konkrete ønsker til forbedring af trafiksikkerheden.

Trafiksikkerhed – Mødenotat fra mødet i Visby

Trafiksikkerhedsgruppens fokuspunkter og status for arbejdet:

 • Sikring af bløde trafikanter ved krydsning af Høybergvej ved Min Købmand.
  Høybergvej er en gennemfartsvej og den mest trafikerede vej i Visby. Det vil øge sikkerheden, at den gennemkørende trafik bliver opmærksom på krydsende fodgængere med et fodgængerfelt eller et gangfelt markeret med farve el.lign.
  Tønder Kommune oplyser, at det ikke er en mulighed på denne type vej. Kan vejen sikres på anden vis?
 • Etablering af cykelsti langs Høybergvej mellem byen og Visby Station.
  Kommunen har beskrevet projektet og to gange prioriteret det som et af to projekter til delvis finansiering af statens pulje til cykelstier. Det forventes, at kommunen vil fremsende projektet igen.
 • Bedre belysning ved busstoppestedet på Parkvej
  Gadebelysningen er placeret på modsat side, så busstoppestedet ligger i delvist mørke.
 • Fartdæmpende tiltag ved byporten på Parkvej
 • Forbedret udsyn ved udkørsel fra Rantzausvej til Høybergvej
  Høybergvej slår et lille sving, hvor Rantzausvej føres ud i den, så der er dårligt udsyn mod vest. Ved etablering af nyt boligområde øst for Rantzausvej bør en flytning af udkørslen overvejes.
 • Fartdæmpende tiltag på den del af K. L. Knudsensvej, der ligger uden for byskiltet

Henvendelse til Tønder Kommune

Initiativer fra Tønder Kommune

 • Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet 8. november 2022 at ansøge den statslige cykelstipulje 2023 om midler til tre projekter i Tønder Kommune, heriblandt en cykelsti langs Høybergvej. Der var til formålet udarbejdet en screening af projekterne, som giver en rigtig fin beskrivelse af projektet i Visby:
  Screening af cykelstiprojekter 2022
 • Teknik- og Miljøudvalget behandler 10. januar 2023 Trafiksikkerhedsrådets forslag til prioritering af Trafiksikkerhedspuljen for 2023. Trafiksikkerhedsrådet har bl.a. prioriteret en sikring af overgangsområdet på Høybergvej ved Min Købmand:
  TK Trafiksikkerhedsrådets prioritering 2023
  TK Trafiksikkerhedsrådets rangering efter point 2023
 • Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet 15. august 2023 at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der afsættes midler til anlæg af cykelsti m.m. i 2023 og 2024. Forvaltningens indstilling: TK Cykelpuljeansøgning – Vi vil cykle til toget

Data fra Tønder Kommune

Her kan du se data fra trafiktællinger i Visby Sogn.
Tønder Kommunes Hastighedsplan 2014-2020:Tønder Kommune – Hastighedsplan for åbent land

Der er ingen statsveje i Visby Sogn. Alle veje er defineret som veje i “åbent land”.
Høybergvej – Trøjborgvej er en kategori 2-vej, dvs. en af kommunens  gennemfartsveje. Kategoriseringen anvendes dels som grundlag for trafiksikkerhedsplaner og dels for retningslinjer om vedligeholdelse.