Spring til indhold

Visbynet.dk

Trafiksikkerhed for gående og cyklister

Der blev nedsat en projektgruppe på borgermødet februar 2022.

Trafiksikkerhedsgruppen mødtes 22. april 2022 med trafikplanlægger Sonja Svendsen og landdistriktskoordinator Karin Lorenzen Kjærgaard for at informere om og drøfte de konkrete ønsker til forbedring af trafiksikkerheden.

Trafiksikkerhed – Mødenotat fra mødet i Visby

Nyhedsbrev

Facebook feed