Spring til indhold

Visbynet.dk

Trafiksikkerhed for gående og cyklister

Der blev nedsat en projektgruppe på borgermødet februar 2022.

Trafiksikkerhedsgruppen mødtes 22. april 2022 med trafikplanlægger Sonja Svendsen og landdistriktskoordinator Karin Lorenzen Kjærgaard for at informere om og drøfte de konkrete ønsker til forbedring af trafiksikkerheden.

Trafiksikkerhed – Mødenotat fra mødet i Visby

Trafiksikkerhedsgruppens fokuspunkter og status for arbejdet:

 • Sikring af bløde trafikanter ved krydsning af Høybergvej ved Min Købmand.
  Høybergvej er en gennemfartsvej og den mest trafikerede vej i Visby. Det vil øge sikkerheden, at den gennemkørende trafik bliver opmærksom på krydsende fodgængere med et fodgængerfelt eller et gangfelt markeret med farve el.lign.
  Tønder Kommune oplyser, at det ikke er en mulighed på denne type vej. Kan vejen sikres på anden vis?
 • Etablering af cykelsti langs Høybergvej mellem byen og Visby Station.
  Kommunen har beskrevet projektet og to gange prioriteret det som et af to projekter til delvis finansiering af statens pulje til cykelstier. Det forventes, at kommunen vil fremsende projektet igen.
 • Bedre belysning ved busstoppestedet på Parkvej
  Gadebelysningen er placeret på modsat side, så busstoppestedet ligger i delvist mørke.
 • Fartdæmpende tiltag ved byporten på Parkvej
 • Forbedret udsyn ved udkørsel fra Rantzausvej til Høybergvej
  Høybergvej slår et lille sving, hvor Rantzausvej føres ud i den, så der er dårligt udsyn mod vest. Ved etablering af nyt boligområde øst for Rantzausvej bør en flytning af udkørslen overvejes.
 • Fartdæmpende tiltag på den del af K. L. Knudsensvej, der ligger uden for byskiltet

Data fra Tønder Kommune

Her kan du se data fra trafiktællinger i Visby Sogn.
Tønder Kommunes Hastighedsplan 2014-2020:Tønder Kommune – Hastighedsplan for åbent land

Der er ingen statsveje i Visby Sogn. Alle veje er defineret som veje i “åbent land”.
Høybergvej – Trøjborgvej er en kategori 2-vej, dvs. en af kommunens  gennemfartsveje. Kategoriseringen anvendes dels som grundlag for trafiksikkerhedsplaner og dels for retningslinjer om vedligeholdelse.

Nyhedsbrev

Facebook feed