Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Solcelleprojekt mellem Borg og Visby

Blandt ansøgningerne til Tønder Kommune om vedvarende energianlæg er også et solcelleanlæg  ved Mollerup. Anlægget ønskes placeret på begge sider af Tingvej og vil bl.a. blive nabo til Oasen Sejersbæk.

Solcelleanlægget vil blive på ca. 65 ha, og arealet under solcellepanelerne vil blive tilsået med en økologisk græsblanding og anvendt til afgræsning eller slåning. Rundt om solcelleanlægget vil der blive plantet et 5 meter bredt læhegn.  Ansøgningen er udarbejdet af “better energy” i samarbejde med lodsejeren.

Vi har fået aktindsigt i ansøgningen, som kan læses her: Ansøgning Solcelleprojekt ved Mollerup

Der foreligger endvidere en ansøgning fra samme virksomhed om etablering af solcelleanlæg ved Borg. Du kan læse denne ansøgning her: Ansøgning Solcelleprojekt ved Borg

Ansøgningerne vil sammen med de øvrige ansøgninger om etablering af vedvarende energianlæg blive behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet 31. marts. Her vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvilke projekter forvaltningen skal arbejde videre med. Der er mulighed for at afgive høringssvar flere gange i processen. Se i øvrigt opslaget om vindmølleprojektet.

Del på Facebook