Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Beskrivelser af Pastor Møllers Have – Visby Park

Pastor Møllers Have – Visby Park har forandret sig over tid. Når du går en tur gennem parken, kan du alligevel genkende flere af de steder, der er beskrevet gennem tiden.

Pastor Niels Møller skrev et brev med beskrivelse af en tur gennem haven, mens han var indlagt på Tønder Sygehus kort før sin død i 1931. Beskrivelsen er afskrevet fra brevet og senere maskinskrevet: Afskrift af Pastor Møllers brev 1931 om en tur gennem haven

Gårdejer Alfred Christensen, Visby, var aktiv i kampen for at bevare Pastor Møllers Have og Trosalta. Hans beskrivelse af parkens historie blev bragt i det lokale månedsblad Bindeleddet, december 1991:  Beskrivelse i Bindeleddet ult. 1991 – Alfred Christensen

I 2017 fik det daværende Visby Lokalråd udarbejdet en masterplan for Visby Park af firmaet Niels Junggren Have, Aabenraa. Planen indeholder en beskrivelse af de eksisterende parkelementer med konkrete forslag til ændringer. På nuværende tidspunkt er kun mindre dele af planen realiseret.
Masterplan for Visby Park 2017 – Niels J. Have
Masterplan for Visby Park 2017 – oversigtskort