Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Visbys kamp for Parken

I februar 1919 udarbejdede Niels og Christine Møller deres testamente, hvoraf det fremgår, at samtlige deres efterladenskaber ved deres død tilfalder Visby kommune (politische Gemeinde Wiesby) eller dennes efterfølger. Det er dog på den betingelse, at “af det os tilhørende grundstykke ikke må noget sælges, men den af os anlagte Park skal videreføres som offentlig Park, og så godt passes som de øvrige midler af vore efterladenskaber tillader det.” Midlerne er for længst sluppet op, men det er testamentet, der i mange år har været fundamentet for lokalbefolkningens ihærdige bestræbelser for bevarelse og vedligeholdelse af Visby Park og Trosalta.

Originalt testamente på tysk
Testamentet i dansk oversættelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Visby Park har betydning for mange mennesker. Derfor har det været muligt at mobilisere stærke kræfter, når skiftende kommunalbestyrelser har gjort anstalter til at reducere bevillinger til vedligeholdelse af parken eller endog nedrive Trosalta. Parken er langt fra den prydhave, den var en gang, men der har nu i flere år været en samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Visby Lokalråd om pasning, så kommunen varetager græsslåning, træfældning m.v., medens Lokalrådet tager sig af mindre vedligehold på halvårlige arbejdsdage samt nye tiltag.

Kampen om parken – dokumenter og avisartikler

Avisartikler bragt i Vestkysten eller Jydske Tidende