Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Præst Niels Hansen Møller og Fru Christine

Niels Møller Hansen blev født i Strandelhjørn, Bevtoft Sogn, Haderslev Amt den 21. marts 1881, og var dermed født som tysk statsborger. Da han kunne dokumentere, at han havde haft fast bopæl i Sønderjylland før og efter genforeningen 15. juni 2020, fik han i 1922 dansk indfødsret.

Niels Møller Hansen blev viet til Anne Christine Møller, født Nissen, den 16. november 1908, og de bosatte sig i præstegården i Wiesby i forbindelse med hans ansættelse her samme år. Efter genforeningen fik de 11. april 1922 udstedt en dansk vielsesattest.

Niels Hansen Møller fik sit ansættelsesbrev som pastor i Wiesby 1. oktober 1908 med påtegning om, at provsten i Tondern skulle indføre ham i det nye amt. Niels Møller kom fra en kortvarig stilling som “Provinzialvikar” i Kekenes (Kegnæs på Als). Af hans pensionsregning fra den Evangelishe Ruhegehaltskasse fremgår, at han tidligere havde haft en kort ansættelse i Hadersleben. Niels Møller fik bevilget sin afsked fra embedet i Visby 1. juli 1922 efter længere tids sygdom. Kirkeministeriet havde 20. august 1920 bekræftet hans fortsatte ansættelse i embedet efter den afholdte afstemning, hvor halvdelen af sognebørnene fortsat ønskede ham som præst.

 

Beskrivelser af præsteparret og deres virke

Mange er i tidens løb blevet fascineret af fortællingen om præsten og hans have i Visby. Niels Møller havde mange talenter og idéer, som han forsøgte at udfolde. Præsteparret var meget moderne og skilte sig ud i det lille samfund.
Artikel skrevet af Knud Schmidt-Nielsen, tidligere mangeårig skoleinspektør i Visby:  Præstens vidunderlige have – Sønderjysk Månedsskrift 3,2000
Artikel skrevet af Esther Jegind Winkel. gennem mange år besøgende i parken: Præstens forunderlige have – Sønderjysk Månedsskrift 3, 2000

Fotos af præsteparret i deres have