Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Kom til borgermøde 10. februar kl. 19

Måske deltog du i borgermødet om Lokal Udviklingsplan for Visby i oktober måned – måske ikke.
Uanset hvad, håber vi, at du vil møde op for at være med i drøftelsen af  udviklingsplanen, – og meget gerne også for at arbejde videre med nogle af de mange idéer og forslag, der er lagt på bordet det seneste år. Jo flere vi er om det, og jo flere forskellige grupper, vi repræsenterer, jo bedre sikrer vi os, at initiativerne er til glæde for hele Visby.

På borgermødet i oktober blev følgende temaer udvalgt som dem, vi først skal tage fat på:

  • etablering af multibane som et aktivt og uformelt mødested
  • trafiksikkerhed for gående og cyklister
  • Visby gamle skole – Børnehus og foreningshus
  • modtagelse og integration af tilflyttere – danske og udenlandske
  • rekruttering og fastholdelse af frivillige
  • attraktive boliger og byggegrunde – tiltrække tilflyttere

Du kan finde udkastet til udviklingsplan på visbynet.dk/lup.
Se også omtale i Bindeleddet, februar 2022.

Mødet afholdes i Visby Forsamlingshus.
Denne gang skal du have spist hjemmefra, men Lokalrådet sørger for kaffe/te, småkager, øl/vand og chips.

Del på Facebook