Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Kæmpeengagement til Borgermøde om Lokal Udviklingsplan for Visby

Omkring 100 børn, unge og voksne i alle aldre var 28. oktober forsamlet i Visby Forsamlingshus for at drøfte temaer til en Lokal UdviklingsPlan (LUP) for Visby. Engagementet var kolossalt. Der blev talt, lyttet og diskuteret til den store guldmedalje. Og så var det også en hyggelig aften. Børnene og de unge havde deres eget bord, men de øvrige deltagere var sammensat i grupper på tværs af familier, alder og køn, så man fik lejlighed til at “møde nye mennesker”. Andrea havde de store gryder fremme for at tilberede pasta og kød, der blev serveret ved bordene sammen med gulerodssalat og agurkestave. Tingstuen var forbeholdt børnene og de unge til deres pauser fra mødet.

Tak til Andrea, der brugte sin fritid på at lave mad, tak til Forsamlingshuset, der stillede lokaler gratis til rådighed, og tak til alle dem, der i øvrigt gav en hånd med i køkkenet og med opstilling og oprydning.

Jes Vagnbye og Malene Dyrmose fra DemokraCity faciliterede borgermødet. Med udgangspunkt i vores input fra “de røde taburetter” og efterfølgende møder mellem de enkelte foreningsbestyrelser og lokalrådsmedlemmer var der udarbejdet et program med tre hovedtemaer:

  • Styrkelse af Børn- og ungemiljøet
  • Styrkelse af aktiviteter og fællesskaber
  • Styrkelse af Visby som en imødekommende og bæredygtig by

Arbejdsmaterialet kan ses på visbynet.dk . Med udgangspunkt i arbejdsgruppernes tilbagemeldinger vil Jes og Malene udarbejde et udkast til Lokal UdviklingsPlan for Visby. Planen vil blive præsenteret i forbindelse med Lokalrådets generalforsamling i februar 2022.

Fotos fra borgermødet:

Del på Facebook