Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Flagermuse-undersøgelser i vindmølleområdet

Hvis du er interesseret i vindmølleprojektet i Mollerup Enge mellem Borg og Visby, så følger du måske facebookgruppen “Følgegruppe Borg – Mollerup vindmølleprojekt”.

Der foregår mange undersøgelser for at afdække mulige konsekvenser af møllernes opstilling for både mennesker og dyr. Følgegruppen oplyste for en måned siden, at der ville komme besøg af biologer med speciale i padder og snegle, og de har været der. De skulle vurdere tilstanden for dyrene i områdets vandhuller og vandløb.

Nu er turen kommet til flagermusene. Møder du en mystisk mand, der bevæger sig rundt i området med lytteudstyr, så er det flagermus og ikke det danske forsvarssystem, han aflytter. Det er flagermusenes ynglesæson, og der skal foretages lytteobservationer både nu, og når årets unger er kommet på vingerne, så man kan vurdere flagermusenes population og deres bevægemønstre. Der bliver opstillet stationære lyttestationer på pæle, hvor møllerne er planlagt opstillet, og derudover foretages aflytninger med håndholdt lytteudstyr et par aftener omkring solnedgang.

Del på Facebook