Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Nyt Lokalråd i Visby

Kvinderne har indtaget Visby Lokalråd. På generalforsamlingen i denne uge forlod Leif Jacobsen og Allan Jensen lokalrådet efter eget ønske. Lotte Jensen, Lena Styrk og Annalisa Seeler indtrådte som nye medlemmer, og Lisbeth Linnet blev genvalgt. Dermed består Lokalrådet det kommende år af syv medlemmer. (Og nej, det var ikke, fordi der skal flere kvinder til at erstatte to mænd.) Carl Aage Nielsen blev genvalgt som revisor og Peter Beck som revisorsuppleant. Tak til de afgående medlemmer og velkommen til de nye.

Lokalrådet har konstitueret sig med Trille Jacobsen som forperson, Lisbeth Linnet som kasserer og Else Jespersen som sekretær – altså genvalg. De øvrige medlemmer får tildelt specifikke ansvarsområder på næste møde. Herudover får alle aktive projektgrupper en kontaktperson i Lokalrådet.

Trille Jacobsen aflagde beretning om Lokalrådets arbejde, og herudover orienterede repræsentanter for de nedsatte projektgrupper om status for deres arbejde. Du kan se en ret udførlig gengivelse af orienteringerne i referatet: Generalforsamling Lokalråd 2024

Regnskabet, som omfatter både Lokalrådets og æ multiplads’ aktiviteter blev godkendt. Du kan se det her: Visby Lokalråd Regnskab 2024 side 1
Visby Lokalråd Regnskab 2024 side 2

Efter generalforsamlingen fortalte Ditte Madvig Evald, Frivilligcenter Tønder, om projekt NaboSkaber, som er opfølgningen af projekt Multietniske Landsbyer. Vi får mange nye naboer med udenlandsk baggrund – også i Visby – og vi har en fælles opgave med at gøre dem og os selv til gode naboer. På Frivilligcenterets hjemmeside kan man melde sig, hvis man er tilflytter og ønsker en NaboSkaber, eller hvis man gerne vil påtage sig at være NaboSkaber.

Del på Facebook