Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Visbys Udviklingsplan for 2023-2024

I august og september indsamlede Visby Lokalråd input til revidering af den Lokale Udviklingsplan for Visby. Vi har besluttet at arbejde med udviklingsplanen i en kontinuerlig proces, så vi udvikler vores lokalsamfund med små (sådan da) overkommelige skridt, som vi er i stand til at realisere.

Først blev Visbys foreninger, institutioner og virksomheder inviteret til smørrebrøds-møde for at bidrage med deres overvejelser, dernæst blev alle i sognet inviteret til brunch for at vi sammen kunne prioritere indsatserne. Der var riiigelig mad til formiddagsarrangementets relativt få gæster.

Måske skal vi lige sunde os oven på kraftanstrengelsen med etablering af æ multiplads. I hvert fald er der kun udvalgt to nye temaer til den nye udviklingsplan:
1) Byfestudvalget arbejder videre med fornyelse af den årlige byfest
2) Tilrettelæggelse af aktiviteter på æ multiplads med byens store børn og unge som frontløbere. De unge kan disponere over de 10.000 kr., Visby modtog sammen med hæderen som Årets Forening 2023.
Har du lyst til at stå for opgaven eller være med til at udvælge og tilrettelægge aktiviteter i foråret 2024, eller kender du unge, der vil, så henvend dig til Lokalrådet.

Samtidigt arbejdes der videre med nogle af indsatserne fra de tidligere udviklingsplaner.
Du kan se udviklingsplanen for 2023-2024 Lokal Udviklingsplan 2023-2024

Du kan høre mere på Lokalrådets generalforsamling i marts 2024, hvor de nedsatte projektgrupper giver en status.

Del på Facebook