Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Visby uden Købmand? – Nej, vel!

Vi er blevet vant til at se sparegrisen på disken ved Min Købmand. Og den får også lidt at spise. Det er bare ikke nok til at holde Vores Købmand i live.
Freja og det øvrige personale skal nok klare sig. Men bare tanken om, at alle vi, der bor i Visby og nærmeste omegn, fremover skulle starte bilen, hoppe på cyklen eller tage tog eller bus til en af nabobyerne ikke blot, når der skal købes specielle varer til husholdningen, men også når vi mangler et brød, toiletpapir, makrel i tomat eller en liter mælk……. Hvis vi vil bevare vores lokale dagligvarebutik, må vi endnu en gang omsætte vore gode viljer i handling. Læs: købe vore dagligvarer lokalt og blive ved med det.

Mandag 27. marts afholder Visby Købmand Aps ekstraordinær generalforsamling i Visby Forsamlingshus om den driftsmæssige og økonomiske situation. Bestyrelsen opfordrer alle anpartshavere til at møde op og være med til at drøfte mulighederne for at sikre den fremtidige drift af butikken. Er du endnu ikke anpartshaver, har du mulighed for at købe anparter af 1000 kr. ved indgangen.

Bestyrelsen for Min Købmand sendte fore tre uger siden nedenstående brev til anpartshaverne, hvor udfordringen er skitseret, og hvor vi opfordres til at bidrage med konstruktive input til løsninger. Den opfordring gælder ikke alene anpartshavere. Alle er meget velkomne til at lægge forslag i forslagskassen hos Min Købmand.

 

 

Del på Facebook