VIS OS DIT SPOT

Spot på Visbys potentialer

Visby Lokalråd inviterer byens borgere til at sætte spot på byens potentialer.

Søndag den 29. november stiller vi 25 skamler op ved pladsen foran Min Købmand i Visby, som vi inviterer børn, unge og voksne i Visby til at placere rundt i byens rum. Skamlerne skal være med til at sætte spot på de muligheder og ønsker, man som beboer har til fremtidens Visby.

’’Vi er alle sammen rigtig glade for at leve og bo i Visby. Men for at fastholde og tiltrække nye beboere, er det vigtigt, at vi også har fokus på udvikling – og her vil vi gerne have endnu flere i Visby til at komme med deres erfaringer, holdninger samt drømme og ønsker for byen’’, – forklarer Kis G. Skrydstrup, formand Visby Lokalråd

Dialog om byens udvikling
Det er vores håb, at skamlerne kan være med til at styrke interessen og dialogen om byens potentialer og udvikling. Gennem placeringen af skamlerne kan man fx være med til at sætte spot på;

  • hvor det er rigtigt dejligt at opholde sig i Visby og hvorfor 
  • om der skal være flere aktiviteter for børn og unge i byens rum
  • om der mangler et ’byens torv’ i Visby eller noget helt andet 


Skamlerne er en del af byens rum frem til medio januar 2021.

Del dine ideer 

Vi vil meget gerne følge skamlernes færden, så vi opfordrer til, at man deler et foto af skamlen med dens placering, og en beskrivelse af hvorfor, man har valgt at placere den netop der. Man kan dele informationen via; 

Visbys facebook: Os fra Visby

Mail: kontakt@visbylokalråd.dk 

Mobil: 30 29 02 83 

Baggrund

Bosætnings- og landdistriktsudvalget i Tønder Kommune har vedtaget at invitere de enkelte lokalråd/borgerråd til at få udarbejdet lokale udviklingsplaner. Visby Lokalråd har taget imod invitationen og vil med projektet invitere byens borgere til at gå i dialog om byens udvikling. Den viden, der kommer ud af forløbet med skamlerne, skal klæde os på til at udarbejde et oplæg til en udviklingsplan for Visby. I løbet af februar 2021 inviterer vi til et fællesmøde, hvor oplægget til udviklingsplanen præsenteres og kvalificeres sammen med beboerne i Visby.

 

 

Share on facebook
Del på Facebook