Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Vindmølleprojekt mellem Visby og Borg

Tønder Kommunes nye udvalg, Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget, fik på deres første møde 12. januar 2022, pkt. 5, forelagt de ansøgninger om vedvarende energiprojekter (VE-projekter), der var modtaget i kommunen inden tidsfristen 15. december 2021. I kan se materialet fra den politiske behandling på kommunens hjemmeside HER.

En af ansøgningerne omhandler opstilling af 9 vindmøller i Mollerup mellem Visby og Borg. Den er udarbejdet af NRGi og Nordic Energy Advice i samarbejde med lodsejerne. Opsætningen af møllerne forudsætter et tæt samarbejde med lokalområdet. Det er et krav fra Tønder Kommune og et ønske fra ansøgerne. Lokalområdet skal både have indflydelse, tilbydes ejerskab og have del i indtjeningen. Derfor har vi sat projektet og eventuel lokal deltagelse på til drøftelse i Visby Lokalråd i marts måned.

Vi har fået aktindsigt i ansøgningen, som I kan læse her: Vindmølleprojekt- ansøgning fra NRGi

Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte på mødet 9. februar 2022, pkt. 7. , en plan for den fortsatte behandling af ansøgninger om Vedvarende Energi. Det vil flere gange i løbet af processen være muligt for offentligheden, dvs. også Lokalrådet, at afgive høringssvar. I kan se planen på kommunens hjemmeside HER. 

Del på Facebook