Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Rundstykker, byfest og fredags-tam-tam

Søndag formiddag midt i kirke- og krolftid var en lille skare samlet i Visby Forsamlingshus til fælles morgenmad og snak om emner i den lokale udviklingsplan for Visby. Morgenbordet slog så rigeligt til, så ingen måtte gå sultne fra borde.

Lokalrådet gav en kort status for de projekter, der er blevet iværksat siden første borgermøde om lokal udviklingsplan for to år siden. Vi har nået rigtig meget:

  • Trafiksikkerhed – gruppen lukker ned, da kommunens politisk vedtagne projekt for etablering af cykelsti m.v. opfylder stort set alle ønsker.
  • Tilflyttere – gruppen fortsætter arbejdet med de igangsatte initiativer, velkomstfolder- og gave, gadeambassadører og fredagshygge, men ikke længere som projektgruppe
  • Bytorv ved Min Købmand – gruppen har opsat blomsterkrukker og har planer om vildt blomsterområde, bænke og by-informationsskilt
  • Bikestation – gruppen er lukket ned, da bikestationen på rekordtid blev etableret og indviet
  • Visby Børnehus og Foreningshus – gruppen sikrede, at der fortsat vil være plads til spejderne på den gamle skole, og at gymnastiksalen ikke renoveres men nedrives, så Børnehuset kan få nye rammer. Gruppen står stand by og aktiveres, når kommunens initiativer eller mangel på samme indicerer det.
  • Seniorboliger – gruppen og Lokalrådet følger kommunens arbejde. Den første lokalplan for et nyt boligområde blev ikke færdigbehandlet på grund af usikkerhed om jordbund og vandstand i området. Nu er forudsætningerne for udarbejdelse af ny lokalplan ved at være på plads,
  • Trosalta – gruppens arbejde er fortsat i sin vorden, så den fortsætter.
  • Multipladsen – gruppen forventer at lukke ned inden årets udgang, når de sidste opgaver er løst

Lokalrådet havde på forhånd udvalgt to emner til den lokale udviklingsplan for det kommende år:

  • Byfest 2024 – byfestgruppen vil udvikle konceptet og fik idéer med fra mødet
  • Aktiviteter på æ multiplads – fredagshygge foreslås flyttet til multipladsen, og fredage anvendes til introduktion af multipladsens mange muligheder

Derudover informerede Lokalrådet om et afholdt fællesmøde for foreninger, institutioner og virksomheder i Visby, hvor der var fokus på koordinering og samarbejde. På borgermødet blev lokalrådet opfordret til at udarbejde årshjul / kalender for aktiviteter i byen af hensyn til de travle familier.

Du kan se Lokalrådets slides til mødet her: Borgermøde 10. september 2023 – dias

Del på Facebook