Spring til indhold

Visbynet.dk

Politikerbesøg på Visby gamle skole

Mandag havde borgmester Jørgen Popp Petersen, formand for Børn og Skoleudvalget Kim Printz Ringbæk og formand for Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget Thomas Ørting Jørgensen taget imod en invitation til en rundvisning på Visby gamle skole og i Børnehuset.
På borgermødet om Lokal Udviklingsplan blev der nedsat en projektgruppe, der skal forsøge at påvirke kommunens ønske om at flytte hele Børnehuset til de gamle skolebygninger i en positiv retning. Du kan følge denne og de andre gruppers arbejde på visbynet.dk/lup.

Vi synes, det er en god idé at samle Børnehus og “foreningshus”. Vi skal bare sikre os, at der stadigvæk er plads til spejdere og andre foreninger, og at Børnehuset får nogle rammer, der lever op til nutidens – og gerne fremtidens – daginstitutionstilbud. Det er nemmere at forholde sig til noget, man selv har set, så derfor arrangerede projektgruppen en rundvisning for de politikere, der ønskede at tage imod invitationen. I næste uge kommer Teknik- og Miljøudvalget på besøg.  Projektgruppen fik under rundvisningen lejlighed til at fremføre gruppens egne ønsker, og gæsterne fik dem med i hånden hjem.

Fotos fra rundvisningen

Del på Facebook