Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Ingen ombygning af Visby gamle skole i 2023

Projektgruppen “Visby gamle skole – Børnehus og Foreningshus” har i 2022 gjort et stort arbejde for at påvirke kommunens planer om flytning af Visby Børnehus til de gamle skolebygninger i positiv retning.
Politikerne har været lydhøre, men det fremgår af partiernes budgetaftale for 2023, at der ikke er afsat midler til flytning i 2023 – og på nuværende tidspunkt heller ikke i overslagsårene.
Projektet deler skæbne med andre forslag, som der heller ikke er fundet plads til i kommunens anlægsprojekt.

Du kan finde materialet på Tønder Kommunes hjemmeside eller bruge nedenstående links:

Partiernes budgetaftale for 2023

Budgetreduktioner (besparelser)  samt omprioriteringer inden for udvalgenes egne budgetter

Investeringsoversigt 2023 

Del på Facebook