Spring til indhold

Visbynet.dk

Indsamling til Multipladsen: 61.732

Arbejdet med at få etableret “Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested” er gået i gang. Projektgruppen er i fuld gang med at få udarbejdet en projektbeskrivelse og er i kontakt med kommunen om placering af pladsen. Det meste af 2022 vil gå med at få indsamlet penge til pladsens etablering. I vil løbende få information om forløbet og herunder en status for indsamlingen, der er startet med bidraget fra “Andreas Drenge”: 6.732 kr. Hertil kommer Idrætsforeningens 50.000 kr. og et tilskud på 5.000 kr. fra Sparekassen Bredebro.

Aktuel indsamlingsstatus:

Del på facebook
Del på Facebook