Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

Fire projektgrupper nedsat

På borgermødet 10. februar 2022 kom vi lidt videre i arbejdet med en Lokal Udviklingsplan for Visby. Trille og Alice gav et kort resumé af det arbejde, der ligger bag os, og lagde op til gruppedrøftelser af de seks emner, der har været størst interesse for at tage fat på.

Der blev nedsat projektgrupper for fire af emnerne:

  • Multibane – et aktivt og uformelt mødested
  • Visby gamle skole -Børnehus og foreningshus
  • Trafiksikkerhed for bløde trafikanter
  • Modtagelse og integration af tilflyttere

Du kan se sammensætningen af projektgrupperne og følge deres arbejde på LUP-siden.
Hvis du vil melde dig til en af projektgrupperne, vil vi opfordre dig til at kontakte gruppens tovholder inden 1. marts, så du kan være med i arbejdet fra starten. – Men du bliver også budt hjertelig velkommen efter den dato.

Der var ikke basis for at nedsætte projektgrupper for Tiltrækning af tilflyttere og Rekruttering og fastholdelse af frivillige, så disse indsatsområder vil blive sat i venteposition.

Inden for de næste tre uger har projektgrupperne mulighed for at supplere sig, og de skal udarbejde deres første aktivitets- og tidsplan. Lokalrådet reviderer udkastet til lokal udviklingsplan på baggrund af projektgruppernes planer, og det endelige forslag til udviklingsplan fremlægges på Lokalrådets generalforsamling 8. marts. Herefter sendes udviklingsplanen til Tønder Kommune.

Fotos fra aftenen:

Del på Facebook