Spring til indhold

Visbynet.dk

Søg
Close this search box.

5. generation sælger Søndergården til dygtige medarbejdere

Besøgslandbrug Søndergården på Parkvej i Visby er blevet til Agrovis ApS. Karin & Erling Christensen, der har drevet gården siden 1992, har solgt den til tre medarbejdere: John Ivanov, Jakob Mørk og Søren Stadil, som alle har en landbrugsuddannelse i baglommen. John og Jakob har været ansat som driftsledere i flere år og Søren har været økonomirådgiver, så de nye ejere har et indgående kendskab til Søndergården. Overdragelsen har været under planlægning længe, så selvom der for Erlings vedkommende er tale om salg af en slægtsgård gennem flere generationer, overdrager han og Karin ansvaret til de nye ejere med fred i sindet.
Ny facebookside AgrovisAps  –  Ny hjemmeside under opbygning agrovis.dk

De nye ejere har valgt at lukke besøgsdelen, som Karin har stået for i de 15 år, den har eksisteret. I de år har der ikke blot været besøg fra Danmark, men også fra eksempelvis Kina, Rusland, Sydamerika, Canada, USA, Kasakhstan, de fleste lande i Europa, Uzbekistan og Australien.

Søndergården fra 1856 til 2024
Gamle indbyggere i Visby kender formentlig gårdejeren på Søndergården tre generationer tilbage: Erling Alfred Christensen, hans far Bernhard Christensen  og hans farfar Alfred Viggo Christensen. Søndergårdens udvikling fra etableringen i 1856 til i dag afspejler også landbrugets udvikling i Danmark. Erling og Karin oplyser, at gården ved deres overtagelse i 1992 havde 25 køer og 30 ha jord. I dag er der 700 malkekøer og 680 kreaturer til opdræt på gården med tilhørende 350 ha til planteavl. Gården drives som konventionelt landbrug.
Udviklingen afspejles også af oversigten over bygninger udover stuehuset i BBR-registeret:
  • 1856 stald til kvæg, får m.v. på 250 m2
  • 1856 stald til svin på 305 m2
  • 1976 maskinhus, garage m.v. på 150 m2
  • 1993 stald til kvæg, får m.v. på 945 m2
  • 2001 stald til kvæg, får m.v. på 682 m2
  • 2009 stald til kvæg, får m.v. på 2418 m2
  • 2009 stald til kvæg, får m.v. på 2418 m2
  • 2009 kontor- og besøgsbygning på 353 m2

Tiden vil vise, hvordan Søndergården vil udvikle sig de næste 25-50-100 år

Del på Facebook